Novinky    O nás    Naši koně    Na prodej    O plemeni    Články    Fotogalerie    Služby    Kontakt            English version

       O PLEMENI
oplemeni … Achal Teke zní jako žalostný nářek, který tichou
nocí přivál pouštní vítr. Achal Teke je jako teskná píseň,
která vábí. Achal Teke je jako obdivné vydechnutí.
Je slyšet kroky v písku. Ze tmy vystupují siluety jezdců
na záhadných koních.
Achal Teke…

Achal Teke je tajemství, na které si můžete sáhnout,
pohladit jej či dokonce na něj vsednout a štvát jej
nekonečným cvalem. To všechno vás nechá, ale stejně
do něj neproniknete. Achal Teke jsou sami sebou, jsou
uzavření a zvláštní - jakoby se v nich sečetla moudrost
tisíciletí. Vznešená moudrost bídy, úmorného strádání
a přitom oddanosti. Je výsadou, která se nedobývá lehce,
kdo nezkusil, nemá naději…
                                                            -Z. Mahler-Pokud budete mít štěstí a podaří se vám tváří v tvář setkat s touto šlechtou mezi koňskými plemeny, vězte, že vaše reakce bude dvojí – buď se vám kategoricky nebude líbit anebo navždy propadnete jeho exotické kráse a eleganci. Achaltekinec je mezi koňmi tím, čím je chrt mezi psi, orientálka mezi kočkami a Ferrari mezi auty. Dlouhé štíhlé linie, dravčí pohled, vyrýsované svaly a šlachy, rychlost, vytrvalost, odolnost. To vše okořeněné vysokou inteligencí a loajalitou až za hrob vůči svému partnerovi.

Pro tyto vlastnosti byl ceněn již ve starověku. O jeho výjimečných kvalitách se zmiňuje antický historik Herodotos, zatímco čínský císař Wu-Ti z dynastie Han po neúspěšném pokusu o nákup koní z Fergany nelení a vypravuje dvě válečné výpravy (104-102 př.n.l.), aby alespoň několik těchto koní získal. Jejich krása a majestát ho natolik osloví, že jim složí píseň „Chvalozpěv nebeským koním“.


Sardar

Později jsou tito koně tím nejcennějším ve stájích ruských carů (zde jsou známi pod označením „argamak“), stojí u zrodu nejrychlejšího plemene světa anglického plnokrevníka (budete-li pátrat v rodokmenech dnešních plnokrevníků, natrefíte na mnoho koní označovaných jako „Turk“, či „Turkoman“) a dalšího, velmi obdivovaného plemene, arabského plnokrevníka (na Arabském poloostrově koně původně nežili a dostali se sem jako dary perských panovníků a společně s kupeckými výpravami). Moderní doba zavála tyto klenoty starověku do mnoha prezidentských a královských stájí.

Turkoman

Současný název plemene, Achal Teke, je relativně nový a začal se používat až v 19. století – Achal je jménem turkmenské oázy, kde nejlepší koně byli chováni kmenem Teke. Právě geografické podmínky Turkmenistánu (90% je pokryto pouští, Kaspické moře na západě, hory na jihu a východě) umožnily zachování starověkého plemene v té nejčistší možné podobě. Plemeno je málopočetné, celkový počet na celém světě nepřesahuje 6000 ks, s průměrným ročním přírůstkem hříbat 300 ks. Nejvyšší procento populace je soustředěno v domovském Turkmenistánu, dále v Rusku, Kazachstánu, Uzbekistánu. Několik stovek koní se nachází v Evropě a v USA, první vlaštovky našly své domovy v Africe a Jižní Americe.

K čemu je vlastně dobrý? Dnešní doba již těžko ocení vynikajícího válečného koně, nicméně výjimečné atletické schopnosti a univerzální jezdecká využitelnost z něj dělají zajímavého partnera do sportu (achaltekinci startují v drezurních soutěžích, všestrannosti, vytrvalosti, dostizích, pólu) i pro volný čas – právě jeho interní vlastnosti jsou tím, čím se kromě vzhledu tak odlišuje od jiných plemen koní. Pokud umíte ocenit u partnera inteligenci (zejména emoční inteligence je u těchto koní velmi vyvinuta a pravý achaltekinec ve vás bude číst jako v knize), respektujete právo na vlastní názor (než si získáte důvěru, budou vaše rozhodnutí zpochybňována a podrobována zkoušce), jste spravedliví a korektní (hrubé jednání oplácí stejnou mincí), získáte v achaltekinci zcela spolehlivého a loajálního parťáka, který povozí vašeho potomka, vydá ze sebe maximum v dostihu, bezpečně vás proveze neschůdnými terény i ranní dopravní špičkou, nebo vám zkrátka jen bude dělat radost svou společností. Je volbou pro toho, kdo dokáže ocenit neuniformní krásu, neoslovují ho masy, ale dává přednost silným osobnostem s barvitou duší.ACHALTEKINSKÁ NEJ
- Zlatý či kovový lesk srsti, který plemeni vydobyl přívlastek „zlatý“
- Řídká hříva a ocas, často zcela chybí čupřina
- První plemeno koní, kvůli kterému byla vypravena válečná výprava (104 př. n.l.)
- Zpodobňuje tři zvířata v jednom těle – orla (dravčí pohled), geparda (rychlost) a hada (klouzavý elegantní pohyb)
- Je označován jako plnokrevník (stejně jako anglický či arabský plnokrevník), plemenná kniha je uzavřená
- Doposud nepřekonaný vytrvalostní rekord – v roce 1935 se uskutečnil pochod z Ašchabadu do Moskvy, kdy achaltekinští koně se svými jezdci překonali vzdálenost 4128 km za 84 dnů
- 1945 – achaltekinský hřebec Tarlan vítězí v meziplemenném srovnávacím dostihu na 500km v Moskvě (poráží anglické plnokrevníky, donské koně, kabardince a karabairy aj.)
- 1945 – pro vítěznou přehlídku na Rudém náměstí si maršál Žukov vybírá achaltekinského hřebce 26 Arab (26 Arab se mj. zúčastnil legendárního pochodu z Ašchabadu do Moskvy a později se stává otcem olympijského vítěze Absenta)
- 1956 – zlatý hřebec Melekush se dostává do královských stájí ve Velké Británii jako dar Nikity Chruščova královně Alžbětě (v roce 1993 ho následoval do Británie hřebec Maksat, tentokrát jako dar britskému premiérovi Majorovi)
- 1960 – získává zlatou olympijskou medaili v drezuře vraník Absent. Účastní se ještě dalších dvou olympiád, kdy získává bronzovou medaili a čtvrté místo a sportovními novináři je vyhlášen Koněm století.
- 1991 – po vyhlášení samostatnosti Turkmenistánu se součástí státního znaku stává i achaltekinský kůň (do roku 2000 je na státním znaku v dostizích neporazitelný Karader, od roku 2000 ho pak nahrazuje Šampion plemene Janardag)
- 1997 – Mansur se stává Ruským šampiónem ve všestrannosti
- 1998 hřebec Kandar je za své úspěšné starty ve všestrannosti vyhlášen USEF (Americkou jezdeckou federací) Koněm roku
- 2000-2001 hřebec Arslan se stává vedoucím koněm skokového žebříčku Světového poháru v asijském regionu
- 2006 – součástí exhibice na Millionaire Fair v Moskvě jsou i achaltekinští koně
- 2010 – nebeští koně se opět vracejí do Číny – pro čínskou elitu se achaltekinec stává symbolem prosperity (v roce 2014 Čína pořádá první achaltekinský šampionát a konferenci v Pekingu, za účasti turkmenského a čínského prezidenta a chovatelů celého světa)

Absent Arslan Kandar