GRUST,
Tm.plavka, nar. 6.2.1993 v hřebčíně Stavropol, Rusko
Linie Sere, rodina 417 Fantin
Tělesné míry: 163 - 190 - 20,0
Hodnocení: typ 7,6 - míry 9,0 - exteriér 8,5 (Elita III.kategorie)

1099 SERASKER 919 SERE 579 SYNOK 213 SAPAR KHAN
351 PEL
1195 ENYSH 435 KARA MASHAL
1389 KHASMA
1652 SAYAT 724 KARAKIR 518 MOSKVA
627 DORDEPEL
1660 SOIGI 697 GELISHIKLI
1347 SULGUN
2210 GREZA 1048 GLAZOK II 699 GUNDOGAR 697 GELISHIKLI
1158 GUL
1548 KASKA 9 739 KEMER
1101 AKSIOMA 12
1779 ZEMFIRA 906 MELEKUSH 915 POSMAN
1298 MELEDEPEL
1526 ZARDIANA GUNESHLI
1693 FORTUNA
Grust-2011

Pravá sestra Gaisany, polosestra Gulgadam, Gagry a Grem Kan

Grust-2013 Grusť se narodila v roce 1993 ve Stavropolském hřebčíně v Rusku. V roce 1995 na Šampionátu Ruska v Pjatigorsku získala 5.místo a Diplom II.stupně.
V polovině 90.let byla importována do České republiky. Díky paní Monice Dvořákové se Grusť v roce 2005 stala obyvatelkou naší farmy.
Grusť je mohutná, narostlá klisna v typu své linie, s korektním exteriérem a prostornými chody. Povahově je přátelská a klidná, je výbornou matkou. Vyrovnaný charakter a silnou kostru předává i svým potomkům.
Grusť je matkou Šampiona Evropy 2012 Ghadira.

POTOMSTVO
2007 - Persida, klisna, hnědka (po Polotlize)
2008 - Gyl, hřebec, palomino (po Gumon)
2009 - Ghadir, hřebec, hnědák (po Gumon)
2010 - Gaspar, hřebec, ryzák (po Gumon)
2011 - Sadalbari ATT, hřebec, vraník (po Samurai)
2012 - Midas Afi, hřebec, plavák (po Mingam) +
2013 - Gemekala ATT, klisna, tm.plavka (po Gumon)
2014 - nepřipuštěna
2015 - Gisi ATT, klisna, vranka (po Samurai)Grust-2010 Otec Grusti, plavák 1099 Serasker, se narodil v roce 1985 ve Stavropolském hřebčíně. Jako 2-3letý startoval na dostihové dráze s průměrnými úspěchy, z devíti startů získal jedno vítězství, dvě druhá a tři pátá místa. Na výstavě v Tbilisi v roce 1988 obdržel Diplom II.stupně. Mezi jeho potomky nalezneme na dráze vynikajícího Aisora (z 2527 Azra), vítězku Oaks 2625 Gaisanu (z 2210 Greza), vítězku "Ceny Otkrytia" 2914 Pustynju (z 2412 Palmira) či Ruskou Reserve šampionku Magistral (z 2797 Margaritka).

Otcem Seraskera je zlatý plavák 919 Sere, nar. 1965 v Turkmenistánu. Sere poměrně úspěšně startoval na dráze, a to jako 2-4letý, celkem 28x (7x1., 14x2.,6x3.). V roce 1978 získal titul Šampiona plemene. Sereho pokračovateli v chovu se stali hřebci 1073 Mejdanli (z 1591 Magnolia, linie Gelishikli), dále pak hřebec 1029 Ančar (z 1408 Agava), 1107 Čakan (z 1469 Guldžachan), 982 Ginduvar (z 1461 Gracia), 1067 Koldun (z 1575 Koldunja), 1017 Janyčar a již zmíněný 1099 Serasker, v Evropě pak 1018 Abbas 20 (z 1726 Arfa) a 1196 Elbek 40 (z 1505 Edegen). Snad více, než při produkci plemeníků byl úspěšný jako mateřský otec - z jeho dcer zmiňme alespoň 1867 Feju II, 1834 Parizu, 1880 Jalmu či 1752 Gunym. Tyto klisnu prostřednictvím svého potomstva velmi zásadně ovlivnily achaltekinský chov.

Matkou Seraskera je tmavá hnědka, Karakirova dcera 1652 Sajat, nar. v roce 1968 v hřebčíně Tersk. Sajat má v chovu zařazeny tři syny (Serasker, 973 Abdulrachman, 1011 Sultan) a tři dcery.

Grust-2011 Matkou Grusti je bělka 2210 Greza, nar. 1987 ve Stavropolském hřebčíně. Greza nestartovala v dostizích, nicméně její potomstvo bylo na dráze úspěšné, a to zejména na vytrvaleckých distancích . Ať už její prvorozený syn Garpun, či pravá sestra Grusti, bělka 2628 Gaisana, která zvítězila v Oaks, či další pravá sestra Gulesen, umístěná v Oaks na druhém místě. Druhé umístění v Oaks získala v r. 2008 i další dcera Grezy, Gagra Dž (po Manas). Na dráze si vedla i další vítězka Oaks Gulgadam (Galkan), která navíc získala titul Ruské juniorské šampionky a která se později stala matkou dnes jednoho z nejobdivovanějších achaltekinců současnosti, hnědáka Genče. V roce 2008 získala vítězství ve své třídě dvouletých klisen na Uzbeckém šampionátu Grem-Kan (Mikhman), která též získala titul Juniorské Reserve šampionky Kazachstánu.

Otcem Grezy je hřebec 1048 Glazok 11, bělouš, nar. 1971 v Lugovském hřebčíně v Kazachstánu. Glazok byl využíván ve skokovém ježdění, kde dosáhl výkonnosti stupně ST. V chovu působil jedinou sezonu, zplodil tři dcery - Gammu, výše zmíněnou Grezu a Pampu, která je matkou plemeníků Gajaze, šampionů Pirachmeda a Pechimdara a klisen Prochlady (vítězka Oaks), Pamyk a Primuly.

Matkou Grezy je klisna 1779 Zemfira, tmavá plavka, nar. 1977 v hřebčíně Dagestanskij. Zemfira nestartovala v dostizích, v chovu má zařazeny dvě dcery.

Z matčiny strany patří Grusť ke staré rodině založené klisnou 417 Fantin 50 (4 Ag Ishan-Bike), nar. 1926. Tato rodina je poměrně rozvětvená, na čemž mají hlavní zásluhu vnučky Fantin, a to 1388 Frakcia (po 429 Kara Sur) a 1384 Fisgarmonia (po 569 Skak). Z významných příslušnic zmiňme klisnu 1159 Guljalek (834 Fed-1388 Frakcia), matku klisen 1461 Gracia (po 697 Gelishikli), 1458 Golubka (po 863 Bedou), 1462 Gubdenli (po 932 Khorgos) a 1744 Gulnag (po 883 Kaltaman).


Více fotografií Grusti naleznete zde