GERMES,
Plavák, nar. 25.4.1989 v hřebčíně Čagorta, Rusko
Linie Ak Sakal, rodina 772 Kizyl Mer
Tělesné míry: 158 - 175 - 19,5
Hodnocení: typ 8,0 - míry 7,5 - exteriér 8,5 (Elita III.kategorie, 2008)

999 MUNIR 866 VATANCHI 724 KARAKIR 518 MOSKVA
627 DOR DEPEL
1469 GULDJAKHAN 697 GELISHIKLI
1158 GUL
1305 MOROSHKA 763 MASTER 771 MERIDIAN
SUALA
1131 ASA 26 571 SUDAN
ARMA
2209 GRANKA 969 ROKOT 902 KYRGI 778 MURGAB
1483 DELEGATKA
1842 ROVSHAN 828 FAKIRPELVAN
1388 FRAKTSIYA
1745 GERENZAL 888 KARAT 2 930 FINISH
1532 KAGYZ
1478 GYRDY 747 KIR SAKAR 2
1222 KARAKAN
Germes

       Polobratr Gadžara, Gudzona Nemo a Giljany

GermesGermes se narodil v roce 1989 v ruském hřebčíně Čagorta. Jako dvouletý absolvoval pět startů na dostihové dráze - dvakrát zvítězil, jedenkrát doběhl druhý, jedenkrát třetí a jedenkrát čtvrtý. Na startu se pak objevil ještě jako čtyřletý, kdy v Ceně Asociace získal sedmé místo.
Následně byl importován do Německa, později přesídlil do Švýcarska. Díky paní Susanne Müller přicestoval na konci července 2007 na naši farmu.
Germes představuje typického, korektního, konstitučně tvrdého achaltekince, který navzdory svému vyššímu věku překypuje vitalitou a energií. Charakterem je to ideální "válečný" achaltekinec - odvážný, inteligentní a cítící zodpovědnost za svého jezdce.
Od roku 2008 Germes začal působit v plemenitbě. Zároveň se v tomto roce také zúčastnil prvního rovinného dostihu achaltekinců pořádaného mimo území Turkmenistánu a Ruska a na trati dlouhé 1200m získal 2. místo za stájovým kolegou Mingamem. V září 2008 pak vyhrál ukázkový Dostih východních koní v rámci výstavy Koně v akci v Pardubicích.

POTOMSTVO
2009
Galadaw, hřebec, perlino (z Davenda, l. El)

2011
Dijanitra ATT, klisna, hnědka (z Davenda, l. El)

2012
Alaleh ATT, klisna, plavka (z Ainabat, l. Kaplan)


GermesGermesovým otcem je Šampion plemene z roku 1983, hřebec 999 Munir. Munir běhal jako 3-4letý rovinné dostihy na dráze v Krasnodaru, ze 14 startů získal jedno první, jedno druhé a tři třetí místa. Munir byl malý (KVH 154 cm), ale velmi typický, efektní hřebec. Jako plemeník působil ve Stavropolském hřebčíně a posléze v hřebčíně Dubna.
Za jeho nejlepšího syna je shodně dle slov T.N.Rjabové i Alexandra Stěpanoviče Klimuka považován Germes. V USA působí další Munirovi synové, z nichž nejvíce se osvědčili 1233 Maruk (z 2602 Ataka) a 1230 Mamuk (z Abrai).

Munirovým otcem je hřebec 866 Vatanchi, zlatý plavák narozený v roce 1970 v Těrském hřebčíně, z vynikající dcery Gelišikliho a pravé sestry 935 Yulduze a 699 Gundogara, klisny Guldžachan. Vatanči byl typickým achaltekincem, který mnoho zdědil po svém otci Karakirovi. Vatanči jako plemeník působil v Dagestánském hřebčíně (zde dal v chovu například hřebce 1065 Keledžara) a později v Turkmenistánu, kde zplodil na dráze úspěšné koně Vezipeho a Parada.

GermesMatkou Munira je klisna 1305 Moroshka 18, plavka nar. 1960 v Kazachstánu. Moroška byla prověřena na dostihové dráze (2-3letá, 17 startů, 2x1., 3x2., 2x3., 3x4.), od roku 1965 působila v chovu, a to v Těrském hřebčíně. Její krev je hojně zastoupena v Evropě prostřednictvím jejího syna 1075 Melgun (po 935 Yulduz) a dcer 2374 Mashuk a 2378 Melegul. V Rusku pak působila v plemenitbě její dcera 2014 Mushmula 3 (po 960 Mukhtar), matka Světového šampiona Manase, plemenného hřebce 1228 Maksut 2 (po 1083 Omar) a jeho pravých sester Melany (matka v drezuře na úrovni GP startujícího Makky Shael, sama úspěšná na dráze i ve vytrvalosti) a Marty (matka v dostizích úspěšného Mamaie).

Matkou Germese je klisna 2209 Granka, hnědka, nar. 1983 v hřebčíně Čagorta v Rusku. Granka absolvovala jediný start na dostihové dráze, a to jako dvouletá, bez umístění. Proslula ovšem jako vynikající producentka dostihových cracků - z jejích potomků zmiňme vítězku "Oaks", vítězku "Ceny Gul" (1600m) a druhou umístěnou v "Derby" klisnu Gilyanu (nar. 1997 po 1101 Turali), jejího o rok mladšího pravého bratra Gadžara, který v roce 2005 zvítězil v dostihu "Pohár Šamboranta" (1800m), v "Ceně Elity" (2000m) a v "Ceně Julduze" (2400m), dále vítěze "Ceny Boinou" (1600m) hřebce Gadagana (nar. 1996, po 1181 Daikhan), vítězku "Ceny Gul" a 5.umístěnou na Ruském šampionátu klisnu Gulnaru (nar. 2000, po 1189 Dialog), nebo hřebce Gudzon Nemo (nar. 2003, po Asman), který zvítězil v "Ceně AATK" (2000m) a umístil se třetí v "Derby", atd.

Otcem Granky je hřebec 969 Rokot (linie Toporbai), nar. 1974 v Kalmýkii v Rusku. Rokot neabsolvoval dostihovou ani sportovní kariéru. V chovu dal Šampionku plemene 2356 Maisu (z 1826 Miana), dále klisnu 2878 Opera (matka Světové šampionky Omelia), klisnu 2930 Sergi (matka Světového Reserve Šampiona Sagiba), dále klisnu 2909 Prizma (matka na dráze výjimečného Paikenda), atd.

Matkou Granky je klisna 1735 Gerenzal, světlá plavka, nar. 1978 v hřebčíně Čagorta. Jako dvouletá absolvovala sedm startů na dostihové dráze, z nichž jedenkrát doběhla druhá a dvakrát třetí. V chovu má zařazenu jedinou dceru, výše zmíněnou Granku.

Z mateřské strany Germes přísluší k rodině založené klisnou 772 Kizil Mer, plavkou, nar. 1936 (173 Mele Kirgi-273 Kizil Arvat 45). Do této rodiny patří například klisny 1256 Kizil Gul (matka plemeníků 896 Kerogly a 747 Kir Sakar 2) nebo 1254 Kesketli (matka plemeníka 917 Sektor). Nejznámějším představitelem této rodiny je bezpochyby hřebec Gaigysyz, který vzkřísil linii Posman.Více fotografií Germese naleznete zde.